Den 92 årige har kun måneder tilbage at leve i – Så stiller barnebarnet spørgsmålet, hun altid har ventet på!
x